دست کم سه بار در روز چشمهایتان را به آسمان بدوزید و به خدا بیندیشید

  به تو سلام دوستان  امسال " با آفتاب رابطه دارم " در نمایشگاه کتاب سالن شبستان راهرو ٢٠ غرفه ٢١ نشر شانی   http://www.pic.iran-forum.ir/images/mondg01gypwtyn1rqvaf.jpg که نمی خوام آغاز خداحافظی باشد     یلدا یعنی دوریت ... ادامه مطلب
/ 986 نظر / 21 بازدید
مرداد 96
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
شهریور 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
آذر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
ادبیات
1 پست
به_روز
1 پست
ایرانی
2 پست
مبارزه
1 پست
سرباز
1 پست
گروگان
1 پست
در
1 پست
قلم
1 پست
دست_ما
1 پست
دوبیتی
1 پست
گریه
1 پست
نیست
2 پست
قشنگ
1 پست
کن
1 پست
ایران
1 پست
اسکار
1 پست
حقیقت
1 پست
فروغ
1 پست
فرخزاد
1 پست
مریم
1 پست
نگاه
1 پست
زخمی
1 پست
پای
1 پست
شرمسار
1 پست
علی
3 پست
کمی
1 پست
خاطره
1 پست
درد
1 پست
این
1 پست
است
2 پست
ویرانی
1 پست
ابتدای
1 پست
کتاب
1 پست
شعر
2 پست
رضا
1 پست
شاعر
1 پست
رحیمی
1 پست
درگذشت
1 پست
تو
2 پست
نشریه
1 پست
ادبی
1 پست
آزاد
2 پست
کولاژ
1 پست
رای
1 پست
سبز
1 پست
میر_حسین
1 پست
عشق
1 پست
آرین
2 پست
پسا_غزل
2 پست
من
1 پست
شدم
1 پست